Διοικητικό Συμβούλιο


Πρόεδρος:  ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Αντώνης

Αντιπρόεδρος:  ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης

Γενικός Γραμματέας:  ΜΠΑΛΑΣΗΣ Νίκος

Αναπλ. Γραμματέας: ΣΟΛΛΑΚΗ Φιλιώ 

Ταμίας:  ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣ Άγγελος

Αναπλ. Ταμίας:  ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ανδριάνα 


Εφορος Δημ. Σχέσεων: ΜΑΥΡΟΥΔΑΚΗΣ Παναγιώτης 

Εφορος Τύπου:  ΚΟΚΟΤΣΗΣ Λεωνίδας 

Εφορος Αθλητών:  ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ Σπύρος